Devrimi devinimle birlikte düşünmek-Mahir Yılmaz

Kaos, yaygın bilinen anlamıyla insana korku salan, irkiltici bir şey olarak canlanıyor kafada. Düzensiz, dağınık, yaşamın alabora olduğu bir dünya… Oysa kaos ve düzen arasındaki devinim, evreni ve içinde yaşadığımız dünyayı yaratandır. O devinimdir ki milyar yıllık yıldız tozları yeniden…

Hazarfenleşerek Kaosu Aşmak – Mahir Yılmaz

Evrenin sırlarını az çok anladığımızda garip bir biçimde yaşama, doğaya ve kendimize dair bakış açımız değişiyor. Evrende oluş sürecini etkileyen en önemli süreç kaos süreçleridir. Evrende her şey düzenden düzensizliğe, karmaşaya, kaosa gitme eğilimindedir. O düzensizlik, insanın ölümüne yol açan…

Kapitalizmin tarihine yeniden bakmak (3)-Tufan Yakın

11.Sovyet Devrimi’ne “Eş Kuruculuk” Penceresinden Bakmak “Çünkü biliyoruz ki gün doğumuna erişmek için geceyi aşmak gerekir. Doğulu komünist kadınların sürdürmesi gereken çok daha zor bir mücadele vardır; zira [sınıfsız bir toplum için savaşmaya] ek olarak, bir de erkek milletinin despotizmine karşı…

Kapitalizmin tarihine yeniden bakmak(2)-Tufan Yakın

5.Eşitsiz ve bileşik gelişim Son on yılda çeşitli yeni ampirik araştırmaların eşitsiz ve bileşik gelişme yasası temelinde ele alınmasıyla bu konuda çok çarpıcı yeni pencereler açılmıştır. Kapitalizmin kökenlerine dair bugüne kadar üzerinde fazla durulmamış, tespit edilse bile kendi dönemiyle diyalektik…

Kapitalizmin tarihine yeniden bakmak-Tufan Yakın

Kapitalizme alternatif düşünebilmek için onun batılı geçmişini bilmek yetmez. Batı dışındaki geçmişini de bilmek gerekir. Yüz bin kişinin çalıştığı artık kapatılmış olan “Çıplak Dağ” isimli altın madeni. 1980 /Brezilya. Salgado’nun fotoğrafı. 1.Kapitalizmi Normalize Etmek “Kapitalizm ve kökenleri meselesi ya hiç…

Sağ Sapma, Devrimci Pratik ve Teori-Mahir Çayan

“Acep, Türkiye’de işçi sınıfı var mıydı? Çağdaş proletarya mıydı, değil miydi?gibilerden ince ince sinek kaydı kıl kesen aydın baylarımıza düşünce pekliğiçektirmesin. (…) Doğrudan doğruya çağdaş proleterliğinde kuşku götürmeyen işçisınıfımızın sosyal tarihi de, gene Türkiye’de modern yerli özel sermaye tarihinden çokönce…

Anti-Kapitalist Mücadele Üzerine-Mehmet Turan

Bilimsel araştırmalarla yaklaşık 200 bin yıllık olduğu kabul edilen insanlık tarihinde; kapitalizmin 400, gerçekleşen sosyalizmlerin ise sadece 150 yıllık bir tarihi var. Sosyalizmin, insanlık tarihi içerisinde bu kadar kısa süren bir tarihe sahip olmasının nedeni, sosyalizmin başarısızlığı olarak açıklanamaz elbette.…

Nereden Başlamalı-V.I.Lenin

Bu yazı, Lenin’in Iskra No: 4’de yayımlanmış bir yazısıdır Son yıllarda Rusya Sosyal – Demokratlarının karşısına çıkan “ne yapmalı” meselesi özel bir önem taşıyor. Bu mesele, (seksenlerin sonlarında ve doksanların başlarında olduğu gibi) hangi yolu seçmemiz gerektiği meselesi değil, bilinen…